V roku 2010 sme začali s postupnými zmenami vizuálneho štýlu značky Mäso-Ilavský v modernejšom duchu, ale pri zachovaní slovenskej výrazovosti firmy vyznačujúcej sa domácou tradíciou kvality.

Zmenilo sa logo, celkový vizuálny štýl firmy, používaný v tlačovinách a prezentačných materiáloch firmy, webová stránka a postupne sa menia jednotlivé dizajny výrobkov, čo si pri takom rozmanitom a početnom sortimente vyžaduje určitý čas. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás, spokojných zákazníkov!

mäsové výrobky