Naša spoločnosť Jakub Ilavský, s.r.o. je jednou z najmodernejších mäsospracujúcich spoločností na území SR. Sme stredne veľká rodinná firma zaoberajúca sa spracovaním bravčového a hovädzieho mäsa a výrobou mäsových výrobkov.

Výroba sleduje a prísne dodržiava úrovne hygienických parametrov stanovených Európskou úniou a príslušnou hlavou Potravinového kódexu SR. Pre dosiahnutie čo najväčšej kvality produkovaných výrobkov má firma zavedený a aplikovaný kontrolný systém HACCP, ako i medzinárodný systém kvality ISO 9001:2008.

Spoločnosť distribuuje svoje výrobky do obchodnej siete predaja rýchloobrátkového tovaru v Slovenskej republike ako aj cez vlastné maloobchodné predajne mäsa.

prevádzka výroby mäsa Ilavský

História spoločnosti

Firma Jakub Ilavský bola založená 1.1.1991 a v roku 2003 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Sme rodinná firma, ktorá sa od svojho vzniku orientuje hlavne na výrobu kvalitných mäsových výrobkov podľa osvedčených receptúr. Jedinými vlastníkmi sú od začiatku manželia Jakub a Ing. Mária Ilavskí.

Počas 20 rokov svojej existencie sa spoločnosť neustále dynamicky rozvíjala. Z malého vidieckeho obchodíka s jedným zamestnancom, kde si majiteľ otvoril svoju živnosť, sa prepracovala cez malú výrobňu so 600 kg kapacitou, k modernému závodu situovanému na vstupe do krajského mesta Trenčín so sto zamestnancami, ktorý bol spustený v novembri 2004. Svojim riešením a modernými technológiami spĺňa všetky kritéria na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov.

Závod bol schválený ako prevádzka s priemyselnou kapacitou pre rozrábku čerstvého mäsa, výrobu mäsových výrobkov a tiež výrobu tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. Zároveň je držiteľom certifikátu kvality riadenia ISO 9001:2008.

Certifikáty kvality

Certifikát kvality
Certifikát kvality
Certifikát kvality

Pôdorys budovy našej firmy