Slovenský a český zväz spracovateľov mäsa podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín, požiadal EÚ o zápis „Spišských párkov” do registra zaručene tradičných špecialít z poľnohospodárskych výrobkov a potravín.Na základe schválenia tejto žiadosti, každý mäsový výrobok označený „Spišské párky” musí presne spĺňať podmienky dané legislatívou, ktoré sú potvrdené vydaným certifikátom pre každého konkrétneho výrobcu.

certifikát stankovské párky

História spišských párkov

Ich výroba sa traduje už do začiatkov minulého storočia, kedy ich začal vyrábať miestny mäsiar Štefan Varsányi pre časté návštevy maďarskej šľachty na veľkolepých jarmokoch pod Spišským hradom. Preto ich aj nazval „Spišské.” Ich receptúra bola založená na citlivom miešaní korenín, hlavne sladkej a pálivej papriky, a to zrejme spôsobilo, že neskôr sa tieto párky stali obľúbenou pochúťkou aj v Poľsku a Maďarsku.Ich exportu pomohlo vybudovanie železničnej trate medzi Košicami a Bohumínom s odbočkou do Spišských Vlách a Spišského Podhradia.Receptúra výroby sa prirodzene v priebehu storočia menila. Už po II. svetovej vojne bola v ČSR v rámci štandardizácie a dodržiavania kvality prijatá norma ustanovujúca zloženie surovín a vymedzujúca spôsob výroby.

Na výrobu „Spišských párkov” i dnes platí receptúra, ktorá určuje dodržiavanie pomerov surovín t.j. hovädzieho a bravčového mäsa a tiež dodržiavanie určitých pomerov sladkej a pálivej papriky. Dôležité je tiež to, že dielo sa plní do pravých baraních čriev, čo tento výrobok odlišuje od iných druhov párkov.

Špecifická je tepelná úprava pred konzumáciou. Voda, v ktorej sa výrobok tepelne upravuje nesmie vrieť, lebo prírodný obal by mohol popraskať. Popraskaním baraních čriev výrobok môže stratiť šťavnatosť, ktorá ho charakterizuje.

Po tepelnej úprave je pre „Spišské párky” charakteristickým znakom šťavnatosť a jemne pikantná chuť po paprike. Vzhľadom na presne určené pomery surovín, použitých pri výrobe, majú „Spišské párky” špecifický praskavý zvuk, ktorý vydajú pri prelomení alebo na skuse (po zahryznutí) a ktorým sa jasne líši od ostatných druhov párkov.

No, neochutnáte to? :-)

Spišské párky